Focus PYS olarak alanında uzman danışmanlarımız tarafından insan kaynaklarının bütün fonksiyonlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu süreçte amacımız; iş ortaklarımızın beklentilerine uygun insan kaynakları planlamasını gerçekleştirmek, kurum kültürüne uygun nitelikli insan kaynağını bulmak ve iş performansını arttırmaya yönelik çözümler sunmaktır.

Danışmanlarımız organizasyonların temel hedefleri doğrultusunda birey hedeflerini belirler,  birey/kurum performanslarını iyileştirmeye yönelik yol haritaları çıkarır. Bireysel ve kurumsal performans yönetimi yaparak iş performansını, kurum içi iletişimi, karlılığı ve motivasyonu artırmayı amaçlar. Değerlendirme sonucuna göre eğitim ihtiyaçları açığa çıkarılır. İhtiyaca göre eğitim ve kariyer danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Focus PYS, iş değerlendirme yöntemini kullanarak, işin özelliklerine, işletme değerlerine ve piyasa verilerine göre adil ve motive edici ücret sisteminin kurulması aşamasında da danışmanlık hizmeti vermektedir. Çalışan memnuniyetine de önem veren Focus PYS memnuniyet araştırmaları yapmaktadır. Çalışma ortamı, yönetim tarzı, kurum içi iletişim, çalışan motivasyonu konuları ile ilgili yöntem geliştirmekte süreç iyileştirme faaliyetleri sunmaktadır. 

İnsan Kaynakları ve İş Süreçleri Yönetimi kapsamında sunulan hizmetler;

- Mevcut durumun analiz edilmesi

- Organizasyona özgü iş analiz formlarının tasarlanması

- İş analizlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi

- Görev tanımlarının oluşturulması

- İş süreçleri

- İş gücü planlamasının yapılması

- İnsan kaynakları yönetim süreçlerinin revize edilmesi

- Organizasyon şemasının oluşturulması 

- İnsan kaynakları biriminin oluşturulması ve insan kaynakları ekibinin kurulması

- Kurumsal vizyon, hedef ve stratejilerin belirlenmesi

- İşten çıkış süreçleri 

- Personel Seçme ve Yerleştirme kapsamında sunulan hizmetler;

- Pozisyon profilinin belirlenmesi

- Pozisyon ile ilgili aday havuzunun oluşturulması ve taranması

- Aday profil raporunun oluşturulması

- Adaylarla mülakatların organize edilmesi

-Referans kontrolünün yapılması

- Adayların işe yerleştirilmesi

- Oryantasyon sisteminin kurulması

Bireysel ve Kurumsal Performans Yönetimi kapsamında sunulan hizmetler;

- Anahtar performans göstergelerinin (KPI) oluşturulması

- Yetkinlik kriterlerinin belirlenmesi

-Yetkinlik, Hedef ve Görev bazlı performans ölçümünün yapılması

- 360 derece performans ölçümünün yapılması ve değerlendirilmesi 

- Personel geribildirim karnesinin hazırlanması

Eğitim ve Kariyer Yönetimi kapsamında sunulan hizmetler;

- Eğitim ihtiyacının belirlenmesi

- Kariyer haritasının çıkarılması

- Yönetim koçluğu

- Yönetici eğitimi

- Mesleki gelişim eğitimi

- İnsan kaynakları eğitimi

- Kişisel gelişim eğitimi

- Drama Atölyeleri

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi kapsamında sunulan hizmetler;

- İş değerlemenin yapılması

- İş aileleri oluşturulması

- Pozisyon bazında piyasa ücret araştırmasının yapılması

- Ödül yönetimi ve Ücretlendirme sisteminin oluştulması

Kurum Kültürü ve Çalışan Memnuniyeti kapsamında sunulan hizmetler;

- Kurum kültür ve politikasının oluşturulması

- Çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması

- Çalışan memnuniyet ve bağlılığının ölçülmesi

 

FOCUSPYS: Şimdiye kadar ki en kapsamlı Performans Sistemi

Hayaliniz de ki Performans, Proje ve Kalite Yönetimi, Hepsi bir arada. Hemen Ücretsiz deneyin!

ÜCRETSİZ DENE!
F